Navreme Boheme
 
Site search
 
 
ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA
Výstup č. 6 projektu
Evaluace principu mezinárodní spolupráce Programu Iniciativy Společenství EQUAL“

Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2Zhotovitel:
Navreme Boheme, s.r.o.
U Smaltovny 25
170 00 Praha 7


Verze: 6 (finální verze)
V Praze, dne 24. listopadu 2008

Tato evaluace je financována z Programu Iniciativy Společenství EQUAL, z projektu 9/2005 „Zajištění hodnocení CIP EQUAL“, reg. č. CZ.04.4.09/6.1.00.2/00.


logo
Zpráva vychází ze zdrojového textu, který je umístěn v ESF Fóru a řídí se pravidly ESF Fóra z hlediska kopírování, nakládání a modifikací textu.